Ana Sayfa
Hakkımızda
Hizmetlerimiz
Mevzuat
Linkler
İletişim
 

 


Altıyol Mürverçiçeği Sk.
Altıyol Apt. No:2 Kat:2 D:5
Kadıköy- ISTANBUL
Tel: (0216) 414 94 41-42
Fax: (0216) 348 32 50


 

Yeni Mevzuatlar
2009/70 Sayılı SGK Genelgesi -22/05/2009
5510 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir ve Aylıkların Birleştirilmesi Hk.
2009/67 Sayılı SGK Genelgesi -14/05/2009
4/a - 4/b Sigortalı ve Hak Sahiplerinin Maluliyet, Yaşlılık, Sürekli İş Göremezlik Halleri ile Kontrol Muayenelerine İlişkin İşlemler
4 Adet TMS - TFRS Tebliği - 13/05/2009
Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarında Değişiklik
 Vergi Usul Kanunu Sirküleri/41 -12/05/2009
 Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Hakkında Açıklamalar
148 Sıra Nolu TFRS 5 Hk. Tebliğ - 05/05/2009
Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
147 Sıra Nolu TFRS Yorum 17 Hakkında Tebliğ - 05/05/2009
Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımına İlişkinTFRS
146 Sıra Nolu TFRS 1 Hakkında Tebliğ - 03/05/2009
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında
 5 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği - 02/05/2009
İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması
Yazı Köşesi: Mesut Düzgün
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ HAKKINDA;

Yıllık ücretli izin mevzuu 4857 sayılı İş Kanununun (53) ilâ (60).’ıncı maddelerinde düzenlenmiştir. Yıllık ücretli izin konusunda ayrıca 03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazete’de 

“Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği”  yayımlanmıştır.  
Yıllık izinler ülkemizde özellikle temmuz ilâ eylül ayları arasında kullanılmaktadır.
....Devamı>>>>

Sitemiz
 Yapım Aşamasındadır

Gelir İdaresi Başkanlığı SSK BAĞKUR Günlük Bilgiler

 


Webmaster: MTM