Ana Sayfa
Hakkımızda
Hizmetlerimiz
Mevzuat.htm
Linkler
İletişim
 
 
 
 
 
 

 

Hizmetlerimiz

Denetim Hizmetleri >>>>
Muhasebe sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması, iç kontrol sistemlerinin kurulması... 
 
Danışmanlık Hizmetleri >>>>
Mali Danışmanlık Hizmetleri Kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi, Muhasebe uygulama ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi 
 
Tasdik Hizmetleri >>>>
Gerçek ve Tüzel Kişilerin/ Şirketlerin, Dernek ve Vakıfların, bunların işletme ve teşebbüslerinin, Mali Tablolarını (bilanço, gelir tabloları ve eki tablolar), vergi kanunlarına göre verilmiş beyanlarını... 
 

Denetim Hizmetleri
(Başa dön)

[Muhasebe sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması, iç kontrol sistemlerinin kurulması,
[Sektör analizleri ve şirketin sektör içindeki yerinin tespitine yönelik çalışmalar,
[Talep edilecek diğer konular (Satın alınacak veya ortak olunacak şirket varlıklarının değerlenmesi) 

[Uluslararası Muhasebe Standartları, Türk Vergi Mevzuatı çerçevesinde genel kabul  görmüş denetim standartlarına uygun olarak mali denetimlerinin yapılması ve raporlanması.

[Vergi Denetimi

[Şirket yetkililerinin talep ettiği özel raporların hazırlanması (Sınırlı inceleme ve raporlamalar)

 
[İç Denetim

[Karlılık ve Verimlilik Denetimi

[Kredi Verilebilirlik ve Kredi Uygulamaları Denetimi


Danışmanlık Hizmetleri
(Başa dön)

[Kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi,

[Muhasebe uygulama ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi,

[Maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması ve belge formatlarının oluşturulması,

[Teşvik uygulamaları ile ilgili danışmanlıklar,  

[Serbest Bölge uygulamaları,

[Yabancı Sermaye ve Kambiyo Mevzuatı uygulamaları,

[Yap İşlet Devret ve Yap İşlet uygulamaları,

[Mevzuat gereğince yaptırılacak tüm tasdik işlemleri,

[Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar,

[Uluslararası vergi anlaşmalarına ilişkin danışmanlıklar

 

Tasdik Hizmetleri
(Başa dön)
 
[Gerçek ve Tüzel Kişilerin/ Şirketlerin, Dernek ve Vakıfların, bunların işletme ve teşebbüslerinin, Mali Tablolarını bilanço, gelir tabloları ve eki tablolar), vergi kanunlarına göre verilmiş beyanlarını, Şirketlerin Dönem Sonu Mali  Tablolarını ve Beyanlarını

[ Katma Değer Vergisi İadesi ve Beyanlarını

[Gerçek Kişilere Ait İşletme ve Teşebbüslerinin Dönem Sonu Mali Tablolarını ve  Beyanlarını

[Veraset ve İntikal Vergisine Tabi İşlemleri (Mali Tablolar ve Beyanlar)

[Kamu Borçları Erteleme ve Taksitlendirme Talepleri Değerlendirmelerini

[Yatırım İndirimi İşlemlerini

[Vergi Muafiyet ve İstisnaları

[İştirak Kazançlarını

[Kredi Kurumları için Kredi Verilebilirliği ve Uygulamaları

[Stok Değerlemelerini

[Dernek ve Vakıfların Muafiyetle ilgili İşlemleri

[Diğer Teşvik, İstisna ve Muafiyetle ilgili İşlemleri

[ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri

[4325 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası İşlemleri