Ana Sayfa
Hakkımızda
Hizmetlerimiz
Mevzuat
Linkler
İletişim
 
 
 
 
 
 

 

Yazı Köşesi:
Mesut Düzgün. 01 Temmuz 2009
 

Yıllık Ücretli izin Süreleri hakkında

Yıllık ücretli izin mevzuu 4857 sayılı İş Kanununun (53) ilâ (60).’ıncı maddelerinde düzenlenmiştir. Yıllık ücretli izin konusunda ayrıca 03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazete’de “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği” yayımlanmıştır.  

 

Yıllık izinler ülkemizde özellikle temmuz ilâ eylül ayları arasında kullanılmaktadır. Yıllık ücretli izin süresinin hesabı konusunda uygulamada genellikle karşılaşılan ve bize soru olarak iletilen konular aşağıda açıklanacaktır.  
 

İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 

 

Kanunun (53).’üncü maddesine göre İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; 

 

a)Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara  ondört işgünü
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi işgünü

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı işgünü 

olarak tespit edilmiştir.

 

-Ancak, onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. 

 

-Yıllık ücretli izinin, Kanunun (53).’üncü maddesinde gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. 

 

-Ancak, (53).’üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. 

 

-İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

 

 -Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

 

-4857 sayılı İş Kanunu ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununda açıkça ifade edilmese de uygulamada hafta tatili genel olarak pazar günüdür. Buna bağlı olarak işyerinde fiilen çalışılıp çalışılmamasına bakılmaksızın yıllık ücretli izin günlerinin hesabında cumartesi günleri dikkate alınacaktır.


Diğer Yazılar:

Yıllık Ücretli izin Süreleri hakkında  01 Temmuz 2009
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aidat Bedelleri Hakkında
9 Haziran 2009
Şirket Yöneticilerinin Dikkatine 1 Haziran 2009